Text this: 'Onomastikon brachy, sive, Nomenclatura brevis, reformata