Coping : manual til kvalitativ mikroanlyse /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Munk, Karen Pallesgaard.
Format: eBook
Language:Danish
Published: Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, [2012]
Subjects:
Online Access:CONNECT
CONNECT
Table of Contents:
  • Forside; Titelside; Kolofon; Indhold; Forord; Kapitel 1 Introduktion til Lazarus' teori; Stressbegrebet; Coping eller mestring?; En teoridrevet forskningsmetode; Et perspektivskifte; Et systemisk udgangspunkt; Målhierarkiet som styrende princip; Emotioner som "et andet sprog"; Copingprocessens tredelte struktur; Kapitel 2 Copingprocessens formende elementer; 1. Belastningens objektive træk; 2. Belastningens subjektive træk; 3. Belastningens grad af perciperet reversibilitet; 4. De tilknyttede emotioner; 5. Personlighedsmæssige ressourcer; 6. Omverdensressourcer
  • Kapitel 3 Vejledning til analyse af belastningsforløbTrin 1: Identificer belastende begivenheder; Trin 2: Find de personlige betydninger; Trin 3: Vurder de emotionelle implikationer; Trin 4: Kortlæg de anvendte copingstrategier; Trin 5: Undersøg typer af intervention; Trin 6: Sammenfat resultatet af hver delproces; Trin 7: Find mønstre på tværs af interviewene; Kapitel 4 Copinginterviewet; Forskningskontrakten; Copingerindringer: gemt, glemt eller omdannet?; Copinginterviewet som en ikke-lineær proces; Interviewguide til copinginterviewet; Forskningsinterviewets faldgruber
  • Kapitel 5 Det livshistoriske ressourceinterviewStrukturen i et livshistorisk ressourceinterview; Ressourceanalyseskema; Kapitel 6 Publikation af mikroanalysens resultater; Resultatskemaer over copingforløb; Eksempler på copingnarrativer; Appendiks; Metoden anvendt på en virkelig case; Noter; Litteratur