Email Record: Hotaru no haka = Grave of the fireflies / kikaku seisaku Satō Ryōichi ; gensaku Nosaka Akiyuki ; kyakuhon kantoku Takahata Isao.